آتا فیدار آسیا

شرح مختصر فعالیت  :

مدیر عامل  :  ادیبان

تلفن  :  02146030415

فکس  :  02146030378

ایمیل  :

وب سایت  :

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی

مکان