آب بارش سپاهان

شرح مختصری از فعالیت ها

لوله های آبیاری پلی اتیلن از سایز 16 تا 315

نام مدیرعامل:
منصور لطیفی

abbaresh-sepahan@yahoo.com

0311-5724301

مکان

اصفهان ،شهرک صنعتی جی ، خیابان چهارم ، کوچه هفتم ، پلاک 103