آبنیل شیمی

شرح مختصری از فعالیت ها

رزین های امولسیونی پایه آب، هموپلیمر و کوپلیمر وینیل استات، رزین های استایرن آکریلات

نام مدیرعامل:
هوشنگ طالبیان

info@abnilshimi.com

031-52373401

مکان

اصفهان- منطقه صنعتی مبارکه- فاز 2- خیابان 10- پلاک 9