آبان نیرو

شرح مختصری از فعالیت ها

نمایندگی انحصاری محصولات UPS JETPOWER تایوان و UPS INTERBERG اسپانیا ، خدمات پشتیبانی ، تعمیرات کلیه برندها ، فروش UPS های ماژولار

نام مدیرعامل:
جمال حسین زاده گنابادی

ghasempour@abanenergy.com

87798 _ 021-77327136

مکان