لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

Blog Archive

دی ۱, ۱۴۰۱

آتا فیدار آسیا

آتا فیدار آسیا شرح مختصر فعالیت  : مدیر عامل  :  ادیبان تلفن  :  02146030415 فکس  :  0214603037...
Read more

دی ۱, ۱۴۰۱

هامون نایزه

هامون نایزه شرح مختصر فعالیت  : مدیر عامل  :  تکیان تلفن    :  02144009811 الی 13 فکس  :  02144...
Read more

دی ۱, ۱۴۰۱

دنیای فولاد خاور میانه

دنیای فولاد خاور میانه شرح مختصر فعالیت  : مدیر عامل  :  محمد زاده تلفن    :  02144289605 فکس  ...
Read more

دی ۱, ۱۴۰۱

پویا باد نیرو

پویا باد نیرو شرح مختصر فعالیت  : مدیر عامل  :  شهریار پرویزی تلفن    :   02144410210 فکس  :   ...
Read more

دی ۱, ۱۴۰۱

پترو سازه ساحل

پترو سازه ساحل شرح مختصر فعالیت  : مدیر عامل  :  علی کیان مرز بناب تلفن    :  02174486000 فکس  ...
Read more

دی ۱, ۱۴۰۱

وستا دژ آسیا

وستا دژ آسیا شرح مختصر فعالیت  : مدیر عامل  :  محمد رازقی تلفن    :   02172946000 فکس  :  02122...
Read more

آذر ۳۰, ۱۴۰۱

فولاد معدن پاسارگاد

فولاد معدن پاسارگاد شرح مختصر فعالیت  : مدیر عامل  :  مازیار کامیاب تلفن    :  02126231152 فکس ...
Read more

آذر ۳۰, ۱۴۰۱

فن آوران نصب تاسیسات پارسیان

فن آوران نصب تاسیسات پارسیان شرح مختصر فعالیت  : مدیر عامل  :  شایان علیزاده تلفن    :  0218828...
Read more

آذر ۳۰, ۱۴۰۱

طراحی و تولید آماک کوشا

طراحی و تولید آماک کوشا شرح مختصر فعالیت مدیر عامل  :  محمدی تلفن    :  02188532715 فکس  :  021...
Read more

آذر ۳۰, ۱۴۰۱

صنایع سیم و کابل گل مازندران

صنایع سیم و کابل گل مازندران شرح مختصر فعالیت  : مدیر عامل  :  آذری تلفن    :  01144203387 فکس ...
Read more

آذر ۳۰, ۱۴۰۱

روانکاران احیاء سپاهان

روانکاران احیاء سپاهان شرح مختصر فعالیت  : مدیر عامل  :  دکتر حسنی تلفن    :  03145642260 الی 6...
Read more

آذر ۳۰, ۱۴۰۱

مهر آذین پویا سهند

مهر آذین پویا سهند شرح مختصر فعالیت  : مدیر عامل  :  کمالی فرد تلفن    :  04136611014 0413667...
Read more