لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

Blog Archive

مرداد ۲۶, ۱۴۰۱

مهندسی طرح و پالایش

مهندسی طرح و پالایش شرح مختصر فعالیت  :  پیمانکار نفت گاز و پتروشیمی مدیر عامل  :  مهندس ذوالری...
Read more

مرداد ۲۶, ۱۴۰۱

مهندسی ایتوک ایران

مهندسی ایتوک ایران شرح مختصر فعالیت :  پیمانکار نفت گاز و پتروشیمی مدیر عامل  :  مهندس ترابی تل...
Read more

مرداد ۲۶, ۱۴۰۱

مهندسان مشاور انرژی و صنعت

مهندسان مشاور انرژی و صنعت شرح مختصر فعالیت  : مدیر عامل  : تلفن  :  0218850022 فکس : 021886403...
Read more

مرداد ۲۶, ۱۴۰۱

توف نورد ایران

توف نورد ایران شرح مختصر فعالیت  : مدیر عامل  :  دکتر رضایی تلفن  :  02142748000 فکس :  0218853...
Read more

مرداد ۲۶, ۱۴۰۱

هیربدان

هیربدان شرح مختصر فعالیت : مدیر عامل  : مهندس سپاهی تلفن  :  02188068855 فکس :  02188063319...
Read more

مرداد ۲۵, ۱۴۰۱

طرح و ساخت بینا

طرح و ساخت بینا شرح مختصر فعالیت  : مدیر عامل  :  عباس دانه پاش تلفن  :  02122558728 فکس  :  02...
Read more

مرداد ۲۵, ۱۴۰۱

طرح نو اندیشان

طرح نو اندیشان شرح مختصر فعالیت  : مدیر عامل  :  مهندس پاکنژاد تلفن  :   02188334010 فکس  :  02...
Read more

مرداد ۲۵, ۱۴۰۱

صفا نیکو سپاهان

صفا نیکو سپاهان شرح مختصر فعالیت  : مدیر عامل  :  حمید صفر نورا تلفن  :  03132666626 فکس  :  03...
Read more

مرداد ۲۵, ۱۴۰۱

خدمات مهندسی ارتقاء گستر پویا

خدمات مهندسی ارتقاء گستر پویا شرح مختصر فعالیت  : مدیر عامل  :  مهندس هاشمی تلفن  :   021548870...
Read more

مرداد ۲۵, ۱۴۰۱

خبرگان اندیش آفاق

خبرگان اندیش آفاق شرح مختصر فعالیت  :  اجرای پروژه های پتروشیمی مدیر عامل  : تلفن  :   02122381...
Read more

مرداد ۲۵, ۱۴۰۱

تهران سمع اندیش

تهران سمع اندیش شرح مختصر فعالیت  : مدیر عامل  :  سلیمانی تلفن  :  02188985762 فکس  :  02188985...
Read more

مرداد ۲۵, ۱۴۰۱

بین المللی مهندسی ایران – ایریتک

بین المللی مهندسی ایران – ایریتک شرح مختصر فعالیت : تلفن  :  0218128001/4 فکس  :  0218128...
Read more