لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

جستجوی مشاغل

کل لیست ها: 3

بازرگان کالای باختر...

بازرگان کالای باختر شرح مختصری از فعالیت ها تهیه و تدارک و خرید کالا...

بازرگان کالای باختر...
isomer-editor
مهر ۲۸, ۱۴۰۰
پتروشیمی هرمز...
hormoz petrochemical
آذر ۱۶, ۱۳۹۹

صنایع شیمیایی نگین س...

صنایع شیمیایی نگین سنقر شرح مختصری از فعالیت ها تولید کننده متیل آ...

صنایع شیمیایی نگین س...
Samaneh Vakili
آذر ۱۶, ۱۳۹۹