لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

جستجوی مشاغل

کل لیست ها: 3

شرکت پتروشیمی امیر س...

شرکت پتروشیمی امیر سرتیپ شهید رسولی شرح مختصری از فعالیت ها فرمالدئی...

شرکت پتروشیمی امیر س...
Samaneh Vakili
اسفند ۱۲, ۱۳۹۹

تمام سازه سپاهان...

تمام سازه سپاهان شرح مختصری از فعالیت ها دارای رتبه 3 از معاونت ...

تمام سازه سپاهان...
Samaneh Vakili
دی ۱۶, ۱۳۹۹
پتروشیمی هرمز...
hormoz petrochemical
آذر ۱۶, ۱۳۹۹