لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

نفت آب آشامیدنی مناطق روستایی غرب کارون را تأمین کرد

نفت آب آشامیدنی مناطق روستایی غرب کارون را تأمین کرد

شرکت نفت و گاز اروندان همسو با مسئولیت‌های اجتماعی، آب آشامیدنی مناطق روستایی پیرامون تأسیسات این شرکت در غرب کارون را با استفاده از تانکرهای آب‌رسانی تأمین کرد.