لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

۹ پیشنهاد عملیاتی دیوان محاسبات به وزارت نفت

۹ پیشنهاد عملیاتی دیوان محاسبات به وزارت نفت

تهران-ایرنا- در نشست مشترک دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی با وزیر نفت و معاونین وی، ۹ پیشنهاد عملیاتی دیوان به وزارت نفت ارائه شد.