لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

۷۰۰ هزار کنتور هوشمند نصب شد

۷۰۰ هزار کنتور هوشمند نصب شد

تهران – ایرنا – معاون هماهنگی توزیع شرکت تولید، توزیع و انتقال نیروی برق گفت: امسال در بخش کنترل‌پذیری مشترکان به‌خصوص مشترکان صنعتی، اداری، کشاورزی و مشترکان پُرمصرف، ۷۰۰ هزار کنتور هوشمند نصب شده است تا مصارف خارج از عرف کنترل شود.