لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

۴ آیین‌نامه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت اجرایی شد

۴ آیین‌نامه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت اجرایی شد

چهار آیین‌نامه مربوط به امور سرمایه‌گذاری، معاملات، مالی و اداری و استخدامی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت پس از تصویب هیئت امنا در صندوق اجرایی شد.