لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

۴۰۰ هزار مشترک تهرانی، ۳۰ برابر حد مجاز برق مصرف کردند

۴۰۰ هزار مشترک تهرانی، ۳۰ برابر حد مجاز برق مصرف کردند

تهران – ایرنا – مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: در تهران از مجموع ۴ میلیون مشترک، ۴۰۰ هزار مشترک بین ۲۰ تا ۳۰ برابر حد مجاز، برق مصرف کردند.