لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

۲۴ درصد حجم مخازن سدهای خراسان جنوبی آب ذخیره دارد

۲۴ درصد حجم مخازن سدهای خراسان جنوبی آب ذخیره دارد

بیرجند – ایرنا – ۱۴.۵ میلیون مترمکعب روان‌آب در پی بارش‌های اولین ماه فصل زمستان در سدهای خراسان جنوبی ذخیره شد و در حال حاضر ۲۴ درصد حجم کل مخازن سدهای استان آب ذخیره دارد.