لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

۱۱ اقدام برای تأمین مالی پروژه‌های نفتی با سرمایه‌گذاری کنسرسیوم بانکی و پتروشیمی

۱۱ اقدام برای تأمین مالی پروژه‌های نفتی با سرمایه‌گذاری کنسرسیوم بانکی و پتروشیمی

بررسی‌ها نشان می‌دهد در طول ۹ ماه فعالیت وزارت نفت دولت سیزدهم ۱۱ تفاهم‌نامه و قرارداد با سرمایه‌گذاری بانک‌ها و هلدینگ‌های صنایع بزرگ به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد دلار امضا شده است.