لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

یکصدوچهل‌وچهارمین جایگاه عرضه سوخت منطقه خراسان رضوی به بهره‌برداری رسید

یکصدوچهل‌وچهارمین جایگاه عرضه سوخت منطقه خراسان رضوی به بهره‌برداری رسید

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی گفت: با افتتاح یکصدوچهل‌وچهارمین جایگاه عرضه سوخت در این منطقه شرایط اشتغال برای بیش از ۲۰ نفر فراهم شده است.