لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

گستره ۲ خط لوله فرآورده بندرعباس – رفسنجان تابستان امسال تکمیل می‌شود

گستره ۲ خط لوله فرآورده بندرعباس – رفسنجان تابستان امسال تکمیل می‌شود

مجری طرح گستره دوم خط لوله بندرعباس – سیرجان – رفسنجان گفت: خط لوله مهرآران – رفسنجان، به‌عنوان گستره دوم طرح احداث خط لوله فرآورده بندرعباس – سیرجان – رفسنجان با ۵۹ درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان تابستان امسال تکمیل می‌شود.