لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

گسترش همکاری منطقه ۸ عملیات انتقال گاز با دانشگاه صنعتی سهند

گسترش همکاری منطقه ۸ عملیات انتقال گاز با دانشگاه صنعتی سهند

مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز از گسترش همکاری پژوهشی این منطقه عملیاتی با دانشگاه صنعتی سهند با هدف بهره‌گیری از توان علمی، پژوهشی و ارتقای همکاری‌های سازنده خبر داد.