لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

گذر امن از زمستان ۱۴۰۰ با رکوردشکنی انتقال گاز در کشور

گذر امن از زمستان ۱۴۰۰ با رکوردشکنی انتقال گاز در کشور

تهران- ایرنا- با وجود آنکه دمای هوا در برخی از روزهای زمستان سال۱۴۰۰ در ۲۸ مرکز استان به زیر صفر رسید اما با رکوردشکنی انتقال گاز در کشور، زمستان بدون قطعی گاز و خاموشی سپری شد.