لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

گام نهایی ایران برای افزایش تولید نفت از میدان مشترک با عربستان

گام نهایی ایران برای افزایش تولید نفت از میدان مشترک با عربستان

تهران- ایرنا- مجری طرح توسعه میدان فروزان در شرکت نفت فلات قاره ایران گفت: با تلاش متخصصان این شرکت، جریان‌دهی نخستین چاه تولیدی طرح نگهداشت و افزایش تولید در میدان مشترک فروزان آغاز شد و برای نخستین بار تولید نفت از لایه مخزنی کژدمی فوقانی در این میدان محقق شد.