لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

گاز طبیعی به‌زودی به روستاهای شمال شرق خوزستان می‌رسد

گاز طبیعی به‌زودی به روستاهای شمال شرق خوزستان می‌رسد

معاون وزیر نفت در امور گاز بر گازرسانی به روستاهای سخت‌گذر و کم‌برخوردار استان خوزستان تأکید و اعلام کرد: گاز طبیعی با افزایش سرانه گازرسانی به روستاهای شمال شرق خوزستان می‌رسد.