لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

کویت موضع خود در خصوص میدان گازی آرش را تغییر داد

کویت موضع خود در خصوص میدان گازی آرش را تغییر داد

تهران – ایرنا – وزیر خارجه کویت اظهارات خود در خصوص میدان گازی آرش (الدره) را تغییر داد و مدعی شد ایران در این زمینه طرف نیست.