لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

کسری مخازن زیرزمینی آب کشور سالانه بیش از چهار میلیارد مترمکعب است

کسری مخازن زیرزمینی آب کشور سالانه بیش از چهار میلیارد مترمکعب است

تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور گفت: روند نزولی آبخوان‌ها باعث وقوع کسری مخزن شدید شده که بر اساس متوسط ۲۰ سال اخیر، مقدار کسری مخزن سالانه حدود ۴.۴ میلیارد مترمکعب است.