لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

کدام مشترکان از پرداخت تعرفه آب و برق معاف هستند؟

کدام مشترکان از پرداخت تعرفه آب و برق معاف هستند؟

تهران- ایرنا- براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برخی مشترکان صنعت آب و برق از پرداخت تعرفه و سایر خدمات جانبی معاف شده‌اند، اما این مشترکان کدامند؟