لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

کاهش ۲۵ درصدی بارش‌ها در سال آبی جاری

کاهش ۲۵ درصدی بارش‌ها در سال آبی جاری

تهران- ایرنا- مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: ذخایر آب سدهای پنجگانه تهران از کاهش ۲۶۹ میلیون متر مکعبی و همچنین کاهش ۲۵ درصدی میزان بارندگی‌ها در مقایسه با سال آبی گذشته برخوردار شده است.