لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

کاهش ۱.۶ میلیارد متر مکعبی ذخیره سد کرخه نسبت به سال گذشته

کاهش ۱.۶ میلیارد متر مکعبی ذخیره سد کرخه نسبت به سال گذشته

تهران- ایرنا- معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: در سد کرخه با کاهش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعبی حجم منابع آبی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته رو به رو هستیم.