لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

کاهش عرضه نفت عربستان به پالایشگران چینی

کاهش عرضه نفت عربستان به پالایشگران چینی

عربستان در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۲ عرضه نفت خام به بعضی پالایشگاه‌های چین را کاهش داد.