لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

کاهش بیش از ۲۴ درصدی بارش ها نسبت به دوره بلندمدت

کاهش بیش از ۲۴ درصدی بارش ها نسبت به دوره بلندمدت

تهران – ایرنا – وضعیت بارش های کشور در آستانه روز طبیعت نشان از تداوم روند کاهشی دارد به گونه ای که با گذشت یازده روز از سال جدید بیش از ۲۴ درصد نسبت به بلندمدت کاهشی است.