لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

کاشت هزار اصله نهال از سوی پالایشگاه دوازدهم پارس جنوبی

کاشت هزار اصله نهال از سوی پالایشگاه دوازدهم پارس جنوبی

یک هزار اصله نهال حرا در پارک ساحلی بنک از سوی کارکنان محیط زیست پالایشگاه دوازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی و با همکاری اداره محیط زیست شهرستان کنگان و سازمان‌های مردم نهاد در حوزه محیط زیست رویش کاشته شد.