لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

کارکنان نمونه سال ۹۸ صنعت نفت انتخاب شدند

کارکنان نمونه سال ۹۸ صنعت نفت انتخاب شدند

مدیران، کارمندان (رسمی، قراردادی مدت معین و موقت) و بازنشستگان نمونه صنعت نفت در سال ۱۳۹۸ انتخاب شدند.

نظر خود را بگذارید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.