لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

کارکنان عملیاتی نباید دغدغه‌ای در امور درمان داشته باشند

کارکنان عملیاتی نباید دغدغه‌ای در امور درمان داشته باشند

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: کارکنان عملیاتی نباید دغدغه‌ای در امور درمان داشته باشند.