لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

کارت سوخت آزاد جایگاه‌داران به مقدار کافی در جایگاه‌ها وجود دارد

کارت سوخت آزاد جایگاه‌داران به مقدار کافی در جایگاه‌ها وجود دارد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌داران صحت ندارد و هم‌اکنون کارت سوخت آزاد جایگاه‌داران به میزان کافی در جایگاه‌های سراسر کشور وجود دارد.