لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

چگونه زمستان ۱۴۰۰ بدون خاموشی گذشت؟

چگونه زمستان ۱۴۰۰ بدون خاموشی گذشت؟

تهران – ایرنا – ذخیره‌سازی مناسب سوخت مایع در نیروگاه‌های حرارتی به عنوان واحدهای اصلی تولید برق کشور و استفاده بهینه از سوخت مصرفی در این واحدها موجب شد تا زمستان سال گذشته بدون قطعی برق سپری شود.