لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

چهارماه صرفه جویی و طلبکار شدن از شرکت های توزیع برق

چهارماه صرفه جویی و طلبکار شدن از شرکت های توزیع برق

تهران – ایرنا – مشترکان در صورت صرفه‌جویی در مدت چهار ماه از خرداد تا شهریورماه امسال ۵ برابر تعرفه پرداختی پاداش خواهند گرفت و می‌توانند طلبکار شرکت‌های توزیع برق باشند.