لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

پست ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت کیانشهر اهواز وارد مدار شد

پست ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت کیانشهر اهواز وارد مدار شد

اهواز – ایرنا – مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: کار احداث پست ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت GIS کیانشهر اهواز به ظرفیت ۵۰ مگاولت آمپر به پایان رسید و وارد مدار شد.