لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

پروژه برق‌رسانی به مراکز انتقال نفت بندرعباس، قطب‌آباد و مهرآران آماده بهره‌برداری است

پروژه برق‌رسانی به مراکز انتقال نفت بندرعباس، قطب‌آباد و مهرآران آماده بهره‌برداری است

مجری پروژه برق‌رسانی به مراکز انتقال نفت طرح احداث خط لوله بندرعباس – سیرجان – رفسنجان گفت: با تکمیل عملیات اجرایی طرح برق‌رسانی به مراکز انتقال نفت بندرعباس، قطب‌آباد و مهرآران، این طرح به‌زودی راه‌اندازی می‌شود.