لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

پروژه‌های ارتقای بهره‌وری شرکت ملی گاز و شرکت‌های تابع تصویب شد

پروژه‌های ارتقای بهره‌وری شرکت ملی گاز و شرکت‌های تابع تصویب شد

مدیر مهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران از تصویب پروژه‌های ارتقای بهره‌وری شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابع خبر داد.