لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

پتروپارس شرکتی کامل و توانمند برای توسعه نفت و گاز ونزوئلاست

پتروپارس شرکتی کامل و توانمند برای توسعه نفت و گاز ونزوئلاست

مدیرعامل شرکت ملی نفت ونزوئلا (پدوسا)، پتروپارس را شرکتی کامل و توانمند در زمینه توسعه حوزه نفت و گاز برشمرد و گفت: این شرکت می‌تواند سبب محقق شدن پروژه‎های پرشمار در صنعت نفت ونزوئلا شود.