لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

پتروپارس از بازوهای اجرایی تحقق سند همکاری ۲۰ ساله ایران و ونزوئلاست

پتروپارس از بازوهای اجرایی تحقق سند همکاری ۲۰ ساله ایران و ونزوئلاست

مدیرعامل گروه پتروپارس گفت: این شرکت از ارکان اجرایی‌سازی مفاد سند جامع همکاری ۲۰ ساله ایران و ونزوئلاست.