لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

پتروشیمی پردیس و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

پتروشیمی پردیس و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

شرکت پتروشیمی پردیس همسو با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری و رونق تولید داخلی، با ستاد نانو و شبکه تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد.