لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

پایان ماموریت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اهواز برای تامین سوخت چهار نیروگاه گازی

پایان ماموریت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اهواز برای تامین سوخت چهار نیروگاه گازی

اهواز- ایرنا – مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خوزستان (اهواز) ماموریت این شرکت برای تامین سوخت مایع(گازوییل) برای چهار نیروگاه گازی کشور روز چهارشنبه پایان یافت.