لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

پاکسازی سواحل عسلویه به همت کارکنان مجتمع پارس جنوبی

پاکسازی سواحل عسلویه به همت کارکنان مجتمع پارس جنوبی

کارکنان پالایشگاه‌ ششم مجتمع گاز پارس جنوبی برای حفظ و بهسازی محیط زیست پیرامونی پالایشگاه‌ها در یک برنامه مشترک و فرهنگی، ساحل نایبند در محدوه جغرافیایی شهرستان عسلویه را پاکسازی کردند.