لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

پارک گوگردی در پالایشگاه گاز ایلام احداث می‌شود

پارک گوگردی در پالایشگاه گاز ایلام احداث می‌شود

رئیس امور پیمان‌های شرکت پالایش گاز ایلام از احداث یک پارک گوگردی در این مجموعه خبر داد.