لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

وضعیت مخازن سدهای کشور در هفتمین روز سال جدید چگونه است؟ صرفه جویی ضروری است

وضعیت مخازن سدهای کشور در هفتمین روز سال جدید چگونه است؟ صرفه جویی ضروری است

تهران- ایرنا- وضعیت موجودی مخازن سدهای کشور در هفتمین روز سال جدید و گذشت ۱۸۵ روز از سال آبی جاری (مهرماه ۱۴۰۰) همچنان با کاهش ۱۴.۸ درصدی روبرو است.