لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

وضعیت خشکسالی در حوضه دز ادامه دارد

وضعیت خشکسالی در حوضه دز ادامه دارد

دزفول- ایرنا- مدیرعامل سد و نیروگاه دز با بیان اینکه وضعیت خشکسالی در حوضه دز ادامه دارد، گفت: با توجه به اینکه سد دز امسال باید حوضه کرخه را نیز تامین آب کند، وضعیت سد مانند سال گذشته است.