لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

وصول بیش از ۷.۵ میلیارد دلار از محل فروش نفت و پتروشیمی در ۲ ماه ۱۴۰۱

وصول بیش از ۷.۵ میلیارد دلار از محل فروش نفت و پتروشیمی در ۲ ماه ۱۴۰۱

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در دو ماه نخست امسال در حوزه نفت و پتروشیمی بیش از ۷.۵ میلیارد دلار ارز از محل فروش وصول شده که نسبت به دوره مشابه پارسال ۳ میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد.