لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

وزیر نیرو: طرح های عمرانی حوزه آب در سال جاری شتاب می گیرد

وزیر نیرو: طرح های عمرانی حوزه آب در سال جاری شتاب می گیرد

یزد _ ایرنا _وزیر نیرو گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده طرح های عمرانی در حوزه آب را با سرعت بیشتری دنبال می شوند تا شاهد یک کارگاه گسترده عمرانی برای پروژه های آبی در سطح کشور باشیم.