لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

وزیر نیرو: تولید روغن ترانس یک گام بلند در خودکفا شدن صنعت برق است

وزیر نیرو: تولید روغن ترانس یک گام بلند در خودکفا شدن صنعت برق است

زنجان – ایرنا – وزیر نیرو گفت: تحقق توانایی تولید روغن ترانسفورماتور و راه اندازی خط تولید آن در کشور، یک گام بلند در خودکفا شدن صنعت برق است.