لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

وزیر نیرو بر پیگیری توافق های قبلی ایران و جمهوری آذربایجان تأکید کرد

وزیر نیرو بر پیگیری توافق های قبلی ایران و جمهوری آذربایجان تأکید کرد

تهران – ایرنا – وزیر نیرو در دیدار با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان، بر پیگیری توافق های قبلی و گسترش روابط دو کشور تاکید کرد.