لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

وزارت نفت رویکرد خوبی در بحث حفاظت محیط زیست کشور داشته است

وزارت نفت رویکرد خوبی در بحث حفاظت محیط زیست کشور داشته است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: رویکرد وزارت نفت در بحث محیط زیست، مطلوب است و خوشبختانه بحث جمع‌آوری گازهای همراه نفت در دستور کار جدی این وزارتخانه قرار دارد.