لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

وزارت نفت در حوزه دیپلماسی انرژی توفیق‌های خوبی داشته است

وزارت نفت در حوزه دیپلماسی انرژی توفیق‌های خوبی داشته است

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: سفرهای اخیر وزیر نفت برای گسترش مبادلات در حوزه انرژی همچون سفر به ترکمنستان و آذربایجان برای سوآپ گازی، سفر به تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین و… جزو اقدام‌های خوب وزارت نفت در حوزه دیپلماسی انرژی به‌شمار می‌رود.